Priser

PRISER PÅ BLOMSTER

bredde cm mix blomster med mye roser
Kistedekorasjon Liten 1800 3500
Kistedekorasjon Medium 3500 4500
Kistedekorasjon Stor 5000 6500
Krans 40 Liten 1800 2200
Krans 50 Medium 2300 2600
Krans 60 Stor 3500 4500
Krans med dekorasjon 55 1300 2500
Hjerte tett 27 Liten 1850 2200
Hjerte tett 34 Medium 2200 2500
Hjerte tett Stort 2500 2800
Hjerte/ barn 1200 1850
Hjerte åpent 27 2200 2750
Hjerte åpent 43 2700 2950
Stort skjevt hjerte 4500 6000
Båredekorasjon dråpe Liten 1200 1800
Båredekorasjon dråpe Stor 1400 2200
Båredekorasjon Liten 1300 1800
Båredekorasjon Stor 1500 2200
Bårebukett Liten 600 900
Bårebukett Medium 950 1500
Bårebukett Stor 1200 2000
Urnedekorasjon Liten 1500 2500
Urnedekorasjon Stor 2000 3500
Urnepynt 900 1500
Bånd, hvit 200
Bånd, farget 250
Bånd nasjonal 300
Frakt Oslo 200
Frakt omegn 200

PRISOVERSIKT FOR GRAVFERD I OSLO

ENKEL SEREMONI
PRODUKT FRA
Kiste ubehandlet  inkl. utstyr kr. 7900.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til krematorium kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 3550.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Totalt kr. 19540.-
VANLIG GRAVFERD
PRODUKT FRA
Kiste enkel hvit inkl. utstyr kr. 12500.-
Transport av tom kiste kr. 2200.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til seremonisted kr. 4950.-
Bårebil til krematoriet / gravlund kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 6700.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Seremoni Vertskap kr. 3750,-
Totalt kr. 38190.-
PÅKOSTET / STØRRE GRAVFERD
PRODUKT FRA
Kiste, klassisk hvit  inkl. utstyr kr. 13500.-
Transport av tom kiste kr. 2200.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til seremonisted kr. 4950.-
Bårebil til krematoriet / gravlund kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 6700.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Seremoni vertskap kr. 3750.-
Totalt kr. 39190.-
INGEN GRAVFERD, KUN KREMASJON
PRODUKT FRA
Kiste, ubehandlet med trehåndtak kr. 6900.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til krematoriet kr. 4950.-
Byråets honorar (uten gravferd) kr. 5040.-
Totalt kr. 18700.-
POSTER SOM KAN KOMME I TILLEGG
PRODUKT FRA
Annonse Aftenposten (75 mm) kr. 3491.-
Blomster kr. 200.-
Kistedekorasjon kr. 1500.- til kr. 6000.-
Hjerte kr. 1800.- til kr. 4000.-
Krans kr. 2000.- til kr. 4000.-
Bærer kr. 950.- til kr. 4000.-
Dekorasjons utstyr og lys kr. 950.- til kr 1850.-
Organist/piano (innleid) kr. 2950.- 3500.-
Solosang kr. 3750.- til kr 5350.-
Organist kr. 950.- til kr 2500.-
Leie av lydanlegg kr. 1500.- til kr. 2500.-
Minnebok  kr.  1450.-
Programmer 25 stk kr. 2050.-
Programmer 100 stk kr. 2950.-
Egen urne kr. 1450.- til kr. 4650.-
Minnesamvær (pris er angitt pr kuvert) ca 410-430
Alle mva pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ AS  ORG.NR. 932 729 164 MOBIL: 461 90 056

Begravelsesbyrå Prisliste 2024

KISTER
Kiste,  Hvit enkel kiste, uten profiler kr. 11000.-
Kiste, T4 hvit kiste  kr. 11500.-
Kiste,  T3 Tradisjonell hvit kr. 12700.-
Kiste, Hvit profil T3P m/hjørneornamenter kr. 13900.-
Kiste, Furu natur T3 ubehandlet/lakkert furu kr. 12100.-
Kiste, Furu 66 Tradisjonell klarlakkert furu kr. 12900.-
Kiste, Natur  28 ubehandlet furu/ hvitlasert kr. 14900.-
Kiste, Sort Akvarell 15 kr. 16500.-
Kiste, Lilje 67 kr. 15800.-
Kiste, Ocean blå kr. 18900.-
Kiste, Azur kr. 15900.-
Kiste Kontinental kr. 49900.-
BARNEKISTER
Barnekiste 40 cm uten håndtak hvitmalt kr. 2950.-
Barnekiste 65 cm med håndtak hvitmalt kr. 3550.-
Barnekiste 95 cm med håndtak hvitmalt kr. 3950.-
URNER
Urne Mare Blå Sjøurne kr. 1350.-
Natururne Crystal kr. 2350.-
 Natururne Karat hvit/blå/sort kr. 2650.-
 Natururne Xenon u/stripe, m/stripe kr. 1450.-/1750.-
Ovum kirsebær, bjørk, furu, mahogny kr. 2450.-
Urne Sand kr. 2400.-
Heim Rød /Swarovski krystaller hjertemotiv kr. 2250.-
Natururne svane kr. 1800.-
Natururne m/blomstermotiv kr. 1800.-
Tellus kr.2250.-
FORRETTER
Honorar til prest privat kr. 5300.-
Honorar til Human-Etisk Forbund kr. 5300.-
Personlig seremoni leder kr. 5300.-
MUSIKK
Organist kr.750.- 3750.-
Organist /pianist(innleid) kr. 3750.- 4350.-
Solosang kr.4350.- 5300.-
Leie av lydanlegg kr. 1500.- 2500.-
PROGRAMHEFTER
Programhefter (25 stk) kr. 2050.-
Programhefter (50 stk) kr. 2450.-
Programhefter (75 stk) kr. 2750.-
Programhefter (100 stk) kr. 2950.-
Programhefter (150 stk) kr. 3150.-
Programhefter (200 stk) kr. 3450.-
Programhefter (250 stk) kr. 3550.-
Programhefter (300 stk) kr. 3750.-
TAKKEKORT
Takkekort (25 stk) kr. 1650.-
Takkekort (50 stk) kr. 1850.-
Takkekort (75 stk) kr. 2150.-
Takkekort (100 stk) kr. 2350.-
PYNTEUTSTYR
Pynteutstyr kr. 1000.- 1950.-
NEDLEGG I KISTE
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Hygienemateriell kr. 950.-
GRAVMARKØR
Gravmarkør (Kors m/navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Hjertetegn m/navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Human-Etisk m/ navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Muslimsk m/ navneplate) kr. 1350.-
BYRÅETS TJENESTER
Transport av tom kiste kr. 2200.-
Transport til seremoni sted kr. 5450.-
Transport til krematoriet / gravlund kr. 5450.-
Seremoni vertskap (2 stk) kr. 3750.-
Seremoni vertskap (3 stk) kr. 4750.-
Syning i kapellet (1 mann) kr. 1350.-
Syning i kapellet (2 mann) kr. 2250.-
Transport fra bopel-sykehus (08:00 - 16:00) kr. 6950.-
Transport fra bopel-sykehus (16:00 - 21:00) kr. 8550.-
Transport fra bopel-sykehus . Helg og natt kr. 9500.-
Hygiene materiell knyttet til transport kr. 950.-
Byråets timepris kr. 950.-
Bærere, 1 person fra byrå. kr. 1350.-
Bærere, 2 personer fra byrå. kr. 2250.-
BYRÅETS HONORARER
Honorar for gravferdsplanlegging inkl. mva 25% kr. 3350.-
Honorar for gravferdsplanlegging eksl. mva 0% kr. 3550.-
Honorar for gravferdsplanlegging, fritatt fra mva. kr. 1690.-
ANNONSER
Dødsannonse Aftenposten ( 75 mm ) kr. 3491.-
ANDRE MULIGE KOSTNADER. Kommunale avgifter (utenbys boende) Minnesamvær - avhenger av meny og antall gjester. Andre kostnader kan påløpe, alt etter de etterlattes ønsker. Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsplanleggingen. Vedrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor. Alle MVA pliktige beløp er inkl. 25% mva. OFFENLIGE STØNADSORDNINGER VED DØDSFALL Transportrefusjon (NAV) Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2868.-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV) Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gies opptil kr. 28677.- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad mot opptil kr. 28677.- til dekking av utgifter til gravferden.

Prisoversikt i henhold til prisopplysningsforskriften

KISTE, STELL OG NEDLEGGING Minimum Maksimum
Kiste med teppe, pute, skjorte og ansiktsduk kr. 5900.- kr. 45500.-
Stell og nedlegging i kiste kr. 1450.- kr. 1550.-
TRANSPORT
Henting på båre i nærområde kr. 3950.- kr. 9950.-
Klargjøring og transport av kiste kr. 2200.- kr. 2200.-
Begravelsesbil til seremonisted, 1-2 konsulenter ved overføring kr. 3900.- kr. 5500.-
Transport av utstyr / mannskap til seremonisted kr. 950.- kr. 950.-
I SEREMONI
Mannskap, 1-2 konsulenter i seremoni kr. 3550.- kr. 6000.-
Pynteutstyr i seremoni kr. 950.- kr. 1850.-
50 stk. program, uten motiv/eget bilde kr. 1850.- kr. 2750.-
Kistedekorasjon kr. 650.- kr. 5200.-
Honorarer
Byråets honorar, mva fritt kr. 2100.- kr. 4950.-
Byråets honorar, mva pliktig kr. 1750.- kr. 3350.-
TILLEGSBESTILLINGER
Dødsannonse i Aftenposten  ( 75mm ) kr. 3491.- kr. 6500.-
Hygienemateriell kr. 490.- kr.950.-
TOTAL kr. 33181.- kr. 97200.-
Alle MVA Pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende Informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ AS  ORG.NR. 932 729 164 MOBIL: 461 90 056
© 2021 Anne Line Begravelsesbyrå. All rights reserved.