Priser

PRISER PÅ BLOMSTER

bredde cm mix blomster med mye roser
Kistedekorasjon Liten 1800 3500
Kistedekorasjon Medium 3500 4500
Kistedekorasjon Stor 5000 6500
Krans 40 Liten 1800 2200
Krans 50 Medium 2300 2600
Krans 60 Stor 3500 4000
Krans med dekorasjon 55 1300 1500
Hjerte tett 27 Liten 1650 2000
Hjerte tett 34 Medium 2200 2500
Hjerte tett Stort 2500 2800
Hjerte/ barn 1200 1700
Hjerte åpent 27 2200 2500
Hjerte åpent 43 2700 2900
Stort skjevt hjerte 4500
Båredekorasjon dråpe Liten 1100 1400
Båredekorasjon dråpe Medium 1500 1800
Båredekorasjon fasade Liten 1300 1500
Båredekorasjon fasade Stor 1500 1800
Bårebukett Liten 600 700
Bårebukett Medium 800 900
Bårebukett Stor 900 1000
Urnedekorasjon hvit Dråpe 2200
Urnedekorasjon Rund 2000 2500
Urnepynt hvit På urne 750
Bånd, hvit 175
Bånd, farget 250
Bånd nasjonal 300
Frakt Oslo 175
Frakt omegn 175

PRISOVERSIKT FOR GRAVFERD I OSLO

ENKEL SEREMONI
PRODUKT FRA
Kiste ubehandlet  inkl. utstyr kr. 5900.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til krematorium kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 3350.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Totalt kr. 17340.-
VANLIG GRAVFERD
PRODUKT FRA
Kiste enkel hvit inkl. utstyr kr. 10900.-
Transport av tom kiste kr. 2000.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til seremonisted kr. 4950.-
Bårebil til krematoriet / gravlund kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 6900.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Totalt kr. 32840.-
PÅKOSTET / STØRRE GRAVFERD
PRODUKT FRA
Kiste, klassisk hvit med trehåndtak inkl. utstyr kr. 11500.-
Transport av tom kiste kr. 2000.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til seremonisted kr. 4950.-
Bårebil til krematoriet / gravlund kr. 4950.-
Byråets honorar kr. 6900.-
Byråets honorarer avgiftsfritt kr. 1690.-
Seremoni vertskap kr. 3550.-
Totalt kr. 36990.-
INGEN GRAVFERD, KUN KREMASJON
PRODUKT FRA
Kiste, ubehandlet med trehåndtak kr. 5900.-
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Bårebil til krematoriet kr. 4950.-
Byråets honorar (uten gravferd) kr. 3350.-
Totalt kr. 15650.-
POSTER SOM KAN KOMME I TILLEGG
PRODUKT FRA
Annonse Aftenposten (75 mm) kr. 3491.-
Blomster kr. 200.-
Kistedekorasjon kr. 2000.- til kr. 6000.-
Hjerte kr. 2000.- til kr. 4000.-
Krans kr. 1800.- til kr. 4000.-
Bærer kr. 500.- til kr. 4000.-
Dekorasjons utstyr og lys kr. 750.- til kr 1850.-
Organist/piano (innleid) kr. 2950.- 3150.-
Solosang kr. 3750.- til kr 5350.-
Organist kr. 750.- til kr 2200.-
Leie av lydanlegg kr. 1500.- til kr. 2500.-
Minnebok kr. 950.- til kr 1250.-
Programmer 25 stk kr. 1850.-
Programmer 100 stk kr. 2650.-
Egen urne kr. 1400.- til kr. 3000.-
Minnesamvær (pris er angitt pr kuvert) ca 400-420
Alle mva pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ.  ORG.NR. 918 739 815 MOBIL: 461 90 056

Begravelsesbyrå Prisliste 2021

KISTER
Kiste,  T8 Hvit enkel kiste, uten profiler kr. 10900.-
Kiste, T4 hvit kiste  kr. 11500.-
Kiste,  T3 Tradisjonell hvit kr. 11500.-
Kiste, Hvit profil T3P m/hjørneornamenter kr. 10800.-
Kiste, Furu natur T3 ubehandlet/lakkert furu kr. 12700.-
Kiste, Furu 66 Tradisjonell klarlakkert furu kr. 12900.-
Kiste, Natur  28 naturlige materialer, ubeh/ hvitlasert kr. 14900.-
Kiste, Sort Akvarell 15 kr. 15500.-
Kiste, Lilje 67 kr. 15500.-
Kiste, Ocean blå kr. 17900.-
Kiste, Azur kr. 14900.-
Kiste Kontinental kr. 48000.-
BARNEKISTER
Barnekiste 40 cm uten håndtak hvitmalt kr. 2850.-
Barnekiste 65 cm med håndtak hvitmalt kr. 3450.-
Barnekiste 95 cm med håndtak hvitmalt kr. 3950.-
URNER
Urne Mare kr. 1350.-
 Antrasit Swarovski kr. 2050.-
 Natururne Karat hvit/blå/sort kr. 2650.-
 Natururne Xenon u/stripe, m/stripe kr. 1400.-/1650.-
Ovum kirsebær, bjørk, furu, mahogny kr. 2300.-
Sand kr. 2300.-
Heim Rød /Swarovski hjertemotiv kr. 2050.-
Natururne svane kr. 1600.-
Natururne m/blomstermotiv kr. 1600.-
Tellus kr.1950.-
FORRETTER
Honorar til prest privat kr. 5300.-
Honorar til Human-Etisk Forbund kr. 5300.-
Personlig seremoni leder kr. 5300.-
MUSIKK
Organist kr.750.- 2200.-
Organist /pianist(innleid) kr. 3500.- 4350.-
Solosang kr.4350.- 5300.-
Leie av lydanlegg kr. 1500.- 2500.-
PROGRAMHEFTER
Programhefter (25 stk) kr. 1850.-
Programhefter (50 stk) kr. 2250.-
Programhefter (75 stk) kr. 2450.-
Programhefter (100 stk) kr. 2750.-
Programhefter (150 stk) kr. 2950.-
Programhefter (200 stk) kr. 3350.-
Programhefter (250 stk) kr. 3450.-
Programhefter (300 stk) kr. 3650.-
TAKKEKORT
Takkekort (25 stk) kr. 1350.-
Takkekort (50 stk) kr. 1550.-
Takkekort (75 stk) kr. 1850.-
Takkekort (100 stk) kr. 2150.-
PYNTEUTSTYR
Pynteutstyr kr. 950.- 1850.-
NEDLEGG I KISTE
Nedlegg i kiste kr. 1450.-
Hygienemateriell kr. 950.-
GRAVMARKØR
Gravmarkør (Kors m/navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Hjertetegn m/navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Human-Etisk m/ navneplate) kr. 1350.-
Gravmarkør (Muslimsk m/ navneplate) kr. 1350.-
BYRÅETS TJENESTER
Transport av tom kiste kr. 2000.-
Transport til seremoni sted kr. 4950.-
Transport til krematoriet / gravlund kr. 4950.-
Seremoni vertskap (2 stk) kr. 3550.-
Seremoni vertskap (3 stk) kr. 4550.-
Syning i kapellet (1 mann) kr. 1350.-
Syning i kapellet (2 mann) kr. 2250.-
Transport fra bopel-sykehus (08:00 - 16:00) kr. 3150.-
Transport fra bopel-sykehus (16:00 - 21:00) kr. 3550.-
Transport fra bopel-sykehus . Helg og natt kr. 5200.-
Hygiene materiell knyttet til transport kr. 495.-
Byråets timepris kr. 850.-
Bærere, 1 person fra byrå. kr. 1050.-
Bærere, 2 personer fra byrå. kr. 2050.-
BYRÅETS HONORARER
Honorar for gravferdsplanlegging inkl. mva 25% kr. 3250.-
Honorar for gravferdsplanlegging eksl. mva 0% kr. 3450.-
Honorar for gravferdsplanlegging, fritatt fra mva. kr. 1590.-
ANNONSER
Dødsannonse Aftenposten ( 75 mm ) kr. 3491.-
ANDRE MULIGE KOSTNADER. Kommunale avgifter (utenbys boende) Minnesamvær - avhenger av meny og antall gjester. Andre kostnader kan påløpe, alt etter de etterlattes ønsker. Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsplanleggingen. Vedrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor. Alle MVA pliktige beløp er inkl. 25% mva. OFFENLIGE STØNADSORDNINGER VED DØDSFALL Transportrefusjon (NAV) Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2601.-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV) Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gies opptil kr. 26011.- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad mot opptil kr. 26011.- til dekking av utgifter til gravferden.

Prisoversikt i henhold til prisopplysningsforskriften

KISTE, STELL OG NEDLEGGING Minimum Maksimum
Kiste med teppe, pute, skjorte og ansiktsduk kr. 5900.- kr. 45500.-
Stell og nedlegging i kiste kr. 1550.- kr. 1550.-
TRANSPORT
Henting på båre i nærområde kr. 3150.- kr. 5950.-
Klargjøring og transport av kiste kr. 1390.- kr. 1390.-
Begravelsesbil til seremonisted, 1-2 konsulenter ved overføring kr. 3900.- kr. 5500.-
Transport av utstyr / mannskap til seremonisted kr. 800.- kr. 800.-
I SEREMONI
Mannskap, 1-2 konsulenter i seremoni kr. 3250.- kr. 6000.-
Pynteutstyr i seremoni kr. 950.- kr. 1850.-
50 stk. program, uten motiv/eget bilde kr. 1850.- kr. 2750.-
Kistedekorasjon kr. 650.- kr. 5200.-
Honorarer
Byråets honorar, mva fritt kr. 2100.- kr. 4950.-
Byråets honorar, mva pliktig kr. 1750.- kr. 3250.-
TILLEGSBESTILLINGER
Dødsannonse i Aftenposten  ( 75mm ) kr. 3491.- kr. 6500.-
Hygienemateriell kr. 490.- kr. 490.-
TOTAL kr. 30871.- kr. 90830.-
Alle MVA Pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende Informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ.  ORG.NR. 918 739 815 MOBIL: 461 90 056
© 2021 Anne Line Begravelsesbyrå. All rights reserved.