Priser

PRISER PÅ BLOMSTER

bredde cmmix blomstermed mye roser
KistedekorasjonLiten18003500
KistedekorasjonMedium35004500
KistedekorasjonStor50006500
Krans32Mini16501850
Krans40Liten18002200
Krans50Medium23002600
Krans60Stor35004000
Krans med dekorasjon5513001500
Hjerte tett27Liten16502000
Hjerte tett34Medium22002500
Hjerte tettStort25002800
Kiste hjerte/ barn15001700
Hjerte åpent2722002500
Hjerte åpent4327002900
Stort skjevt hjerte4500
Båredekorasjon dråpeLiten11001400
Båredekorasjon dråpeMedium15001800
Båredekorasjon fasadeLiten13001500
Båredekorasjon fasadeStor15001800
BårebukettLiten400550
BårebukettMedium600750
BårebukettStor8001000
Urnedekorasjon hvitDråpe2200
UrnedekorasjonRund1500
Urnepynt hvitPå urne750
Bånd, hvit175
Bånd, farget250
Bånd nasjonal300
Frakt Oslo175
Frakt omegn155

PRISOVERSIKT FOR GRAVFERD I OSLO

ENKEL GRAVFERD
PRODUKTFRA
Kiste ubehandlet  inkl. utstyrkr. 5900.-
Nedlegg i kistekr. 1050.-
Bårebil og mannskap til seremonikr. 3950.-
Byråets honorarkr. 3350.-
Byråets honorarer avgiftsfrittkr. 1290.-
Totaltkr. 15540.-
VANLIG GRAVFERD
PRODUKTFRA
Kiste enkel hvit inkl. utstyrkr. 8900.-
Transport av tom kistekr. 1600.-
Nedlegg i kistekr. 1600.-
Bårebil til seremonistedkr. 3950.-
Bårebil til krematoriet / gravlundkr. 3950.-
Byråets honorarkr. 6300.-
Byråets honorarer avgiftsfrittkr. 1290.-
Totaltkr. 27590.-
PÅKOSTET / STØRRE GRAVFERD
PRODUKTFRA
Kiste, klassisk hvit med trehåndtak inkl. utstyrkr. 10900.-
Transport av tom kistekr. 1600.-
Nedlegg i kistekr. 1600.-
Bårebil til seremonistedkr. 3950.-
Bårebil til krematoriet / gravlundkr. 3950.-
Byråets honorarkr. 6300.-
Byråets honorarer avgiftsfrittkr. 1290.-
Seremoni vertsskapkr. 3250.-
Totaltkr. 32840.-
INGEN GRAVFERD, KUN KREMASJON
PRODUKTFRA
Kiste, ubehandlet med trehåndtakkr. 5900.-
Nedlegg i kistekr. 1600.-
Bårebil til krematorietkr. 3500.-
Byråets honorar (uten gravferd)kr. 3350.-
Totaltkr. 14350.-
POSTER SOM KAN KOMME I TILLEGG
PRODUKTFRA
Annonse Aftenposten (75 mm)kr. 3491.-
Blomsterkr. 200.-
Kistedekorasjonkr. 2000.- til kr. 5000.-
Hjertekr. 2000.- til kr. 4000.-
Kranskr. 2000.- til kr. 4000.-
Bærerkr. 500.- til kr. 4000.-
Dekorasjons utstyr og lyskr. 1500.-
Organist/ Privatkr. 2950.-
Solosangkr. 3750.-
Organistkr. 2200.-
Leie av lydanleggkr. 1250.- til kr. 4500.-
Minnebokkr. 950.-
Programmer 25 stkkr. 1600.-
Programmer 100 stkkr. 2050.-
Egen urnekr. 650.- til kr. 2500.-
Minnesamvær (pris er angitt pr kuvert)ca 395-410
Alle mva pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ.  ORG.NR. 918 739 815 MOBIL: 461 90 056

Begravelsesbyrå Prisliste 2020

KISTER
Kiste,  Hvit enkel kiste, uten profilerkr. 8900.-
Kiste,  T4  hvit kiste   kr. 9900.-
Kiste,  T3 Tradisjonell hvitkr. 10900.-
Kiste, Hvit profil T3P m/hjørneornamenterkr. 9800.-
Kiste, Furu natur T3 ubehandlet/lakkert furukr. 9100.-
Kiste, Furu 66 Tradisjonell klarlakkert furukr. 10900.-
Kiste, natur  28 naturlige materialer, ubeh/ hvitlasertkr. 12300.-
Kiste, sort Akvarell 15kr. 12900.-
Kiste, Lilje 67kr. 11000.-
Kiste, Ocean blåkr. 16900.-
Kiste, Azurkr. 12900.-
Kiste Kontur Eik, massiv overflatebeh/med oljekr. 26500.-
BARNEKISTER
Barnekiste 40 cm uten håndtak hvitmaltkr. 2650.-
Barnekiste 65 cm med håndtak hvitmaltkr. 3250.-
Barnekiste 95 cm med håndtak hvitmaltkr. 3950.-
URNER
Heim antrasitkr. 1290.-
Heim antrasit Swarovskikr. 1550.-
Heim blå,kr. 1290.-
Urne Heim antrasit Swarovskikr. 1550.-
Sfeva Antracetitkr. 1120.-
Heim rød m.swarovski hjertemotivkr. 1550.-
Ydun hvitkr. 1250.-
Heim grønnkr. 1290.-
Heim kremhvitkr.1290.-
FORRETTER
Honorar til prest privatkr. 4950.-
Honorar til Human-Etisk Forbundkr.5000,-
Personlig seremoni lederkr. 4950.-
MUSIKK
Organist.kr. 2200.-
Organist  Privatkr. 2950.-
Solosangkr. 3750.-
Leie av lydanleggkr. 1250.- 4500.-
PROGRAMHEFTER
Programhefter (25 stk)kr. 1600.-
Programhefter (50 stk)kr. 1850.-
Programhefter (75 stk)kr. 1950.-
Programhefter (100 stk)kr. 2050.-
Programhefter (150 stk)kr. 2140.-
Programhefter (200 stk)kr. 2314.-
Programhefter (250 stk)kr. 2515.-
Programhefter (300 stk)kr. 2750.-
TAKKEKORT
Takkekort (25 stk)kr. 1000.-
Takkekort (50 stk)kr. 1240.-
Takkekort (75 stk)kr. 1495.-
Takkekort (100 stk)kr. 1695.-
PYNTEUTSTYR
Pynteutstyrkr. 1600.-
NEDLEGG I KISTE
Nedlegg i kistekr.1600.-
Hygienemateriellkr.495.-
GRAVMARKØR
Gravmarkør (Kors)Kr. 1250.-
Gravmarkør (Hjertetegn med navnplate)kr. 1090.-
Gravmarkør (Human-Etisk)kr. 1010.-
Gravmarkør (Muslimsk ventetegn)kr. 890.-
BYRÅETS TJENESTER
Transport av tom kistekr. 1600.-
Transport til seremoni stedKr. 3950.-
Transport til krematoriet / gravlundkr. 3950.-
Seremoni vertsskap (2 stk)kr. 3250.-
Seremoni vertsskap (3 stk)kr. 4560.-
Syning i kapellet (1 mann)kr. 1050.-
Syning i kapellet (2 mann)kr. 2100.-
Transport fra bopel-sykehus (08:00 - 16:00)kr. 3150.-
Transport fra bopel-sykehus (16:00 - 21:00)kr. 3550.-
Transport fra bopel-sykehus . Helg og nattkr. 5200.-
Hygiene materiell knyttet til transportkr. 495.-
Byråets timepriskr. 850.-
Bærere, 1 person fra byrå.kr. 690.-
Bærere, 2 personer fra byrå.kr. 1380.-
BYRÅETS HONORARER
Honorar for gravferdsplanlegging inkl. mva 25%kr. 2950.-
Honorar for gravferdsplanlegging eksl. mva 0%kr. 3350.-
Honorar for gravferdsplanlegging, fritatt fra mva.kr. 1290.-
ANNONSER
Dødsannonse Aftenposten ( 75 mm )kr. 3491.-
ANDRE MULIGE KOSTNADER. Kommunale avgifter (utenbys boende) Minnesamvær - avhenger av meny og antall gjester. Andre kostnader kan påløpe, alt etter de etterlattes ønsker. Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsplanleggingen. Verdrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor. Alle MVA pliktige beløp er inkl. 25% mva. OFFENLIGE STØNADSORDNINGER VED DØDSFALL Transportrefusjon (NAV) Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2473.-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV) Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gies opptil kr. 24.734- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad mot opptil kr. 24 734.- til dekking av utgifter til gravferden.

Prisoversikt i henhold til prisopplysningsforskriften

KISTE, STELL OG NEDLEGGINGMinimumMaksimum
Kiste med teppe, pute, skjorte og ansiktsdukkr. 5900.-kr. 45500.-
Stell og nedlegging i kistekr. 1550.-kr. 1550.-
TRANSPORT
Henting på båre i nærområdekr. 3150.-kr. 5950.-
Klargjøring og bringing av kistekr. 1390.-kr. 1390.-
Begravelsesbil til seremonisted, 1-2 konsulenter ved overføringkr. 3900.-kr. 5500.-
Transport av utstyr / manskap til seremonistedkr. 800.-kr. 800.-
I SEREMONI
Mannskap, 1-2 konsulenter i seremonikr. 3250.-kr. 6000.-
Pynteutstyr i seremonikr. 600.-kr. 1500.-
50 stk. program, uten motiv/eget bildekr. 1850.-kr. 2750.-
Kistedekorasjonkr. 650.-kr. 5200.-
Honorarer
Byråets honorar, mva frittkr. 2100.-kr. 4950.-
Byråets honorar, mva pliktigkr. 1750.-kr. 3250.-
TILLEGSBESTILLINGER
Dødsannonse i Aftenposten  ( 75mm )kr. 3491.-kr. 6500.-
Hygienemateriellkr. 490.-kr. 490.-
TOTALkr. 30871.-kr. 90830.-
Alle MVA Pliktige beløp er inkludert 25% mva. Betalingsbetingelser:  10 dager fra faktura dato. Honorarene våre dekker forberedelse og tilrettelegging av oppdraget samt tidsforbruk og administrative kostnader. På gitte vilkår utbetaler NAV stønad til gravferd og båretransport. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge, og når dødsfallet skyldes yrkesskade. Se www.nav.no for utfyllende Informasjon ANNE LINE BEGRAVELSESBYRÅ.  ORG.NR. 918 739 815 MOBIL: 461 90 056
Copyright 2018. Anne Line Begravelsesbyrå